Slavnosti Pernštejnského panství

Slavnosti pernštejnského panství 2024
probíhají v době od cca 28. 6. - 7. 7. Jakmile bude program upřesněn, obratem jej zveřejníme.

Určitě však stojí za návštěvu prohlídka gotického hradu a také nově otevřená vrchnostenská okrasná zahrada, upravená do podoby z počátku 19. století, kdy patřila mezi nejkrásnější zahrady na Moravě.

Jak probíhal program v předchozích letech 
Na hradě Pernštejně bude pro vás po celé tři dny, připraven celodenní program. Na všech nádvořích se setkáte se šermíři a vojáky z různých staletí, s katem či řemeslníky a trhovci, s bohatou nabídkou  občerstvení. Zaznívá také dobová hudba. Zájemci si mohou zhotovit vlastní výrobek v řemeslné dílně nebo dílničkách pro šikovné ruce či se zúčastnit různých soutěží. V areálu U rybníka v městečku Nedvědice se odehrají o víkendu dětská dopoledne, koncerty , chybět nebude ani ohňostroj...
Ke slavnostem se tradičně připojují i další obce v okolí - konají se výstavy, ptřednášky, prohlídky kostelů a kaplí i hrobky hrabat Mittrowských ( posledních majitelů hradu Pernštejna a přilehlých panství) v Doubravníku.
Jakmile bude znám aktuální detailní prpgram pro nadcházející slavnosti, rovněž jej na našich stránkách zveřejníme.