Aktuální nabídka

Pohádkový les - Červen 2019

Letos již 10. ročník – v neděli 9.6. ubytování již od pátku!
V neděli 9.6.2019 se bude v Domaníně konat již desátý ročník Pohádkového lesa. V areálu Borovinky a přiléhlém lese bude pro děti a jejich rodiče připravena pohádková trasa, na které je čekají zastávky u pohádkových postav, kde děti plní různé úkoly, zapojují se do her a soutěží a na závěr sjou všechny děti odměněny.
http://www.domanin.estranky.cz/fotoalbum/pohadkovy-les-2018/

Slavnosti Pernštejnského panství 5. - 7. 7. 2019

Ubytování při pernštejnských slavnostech v termínech od 29.6. do 6.7. a 6.7. až 13.7.2019.
Na hradě Pernštejně bude pro vás po celé tři dny, připraven celodenní program. Na všech nádvořích se setkáte se šermíři a vojáky z různých staletí, s katem či řemeslníky a trhovci, nabídkou nejrůznějších typů občerstvení, k němuž kromě výstřelů z děl zazní i stará hudba. Zájemci si mohou zhotovit vlastní výrobek v řemeslné dílně nebo dílničkách pro šikovné ruce či se zúčastnit různých soutěží. V areálu U rybníka v měatečku Nedvědice se odehrají o víkendu dětská dopoledne, koncerty , chybět nebude ani ohňostroj...
Ke slavnostem se tradičně připojují i další obce v okolí - konají se výstavy, ptřednášky, prohlídky kostelů a kaplí i hrobky hrabat Mittrowských ( posledních majitelů hradu Pernštejna a přilehlých panství) v Doubravníku - některé z nich potrvají až do 13.července.
Jakmile bude znám aktuální detailní prpgram pro letošní slavnosti, rovněž jej na našich stránkách zveřejníme.